تماس با ما لوله باز کنی تهران بزرگ ۰۹۱۹۵۹۴۲۰۶۰ ۰۹۱۲۶۳۵۱۰۷۴

تماس با ما لوله باز کنی تهران بزرگ ۰۹۱۹۵۹۴۲۰۶۰ ۰۹۱۲۶۳۵۱۰۷۴


تماس با ما لوله باز کنی تهران بزرگ ۰۹۱۹۵۹۴۲۰۶۰ ۰۹۱۲۶۳۵۱۰۷۴

هدف از تاسیس خدمات فنی loolehbazkon.ir دسترسی آسان مردم به خدمات تاسیساتی در سراسر تهران بزرگ میباشد


شمال تجریش نیاوران
۲۲۹۴۸۲۴۳


شریعتی پاسدارن
۲۲۷۶۹۶۷۰

الهیه فرمانیه
۲۲۶۲۳۶۳۰

جردن ونک
۲۶۶۰۱۱۱۹

ازگل منیسیتی
۲۲۹۴۸۲۴۲

اختیاریه فرمانیه
۲۲۶۲۳۶۳۰

مرکز شهر انقلاب جمهوری
۶۶۳۵۱۰۸۴

آزادی جناح
۶۶۰۲۴۵۸۵

نواب مهرآباد
۶۶۰۲۹۴۷۴

غرب اشرفی اصفهانی پونک
۴۴۶۰۱۰۸۰

جنت آباد شهران
۴۴۶۹۲۷۵۹

کاشانی فردوس
۴۴۶۰۱۰۸۰

جاده مخصوص
۴۴۶۹۲۷۵۹

شرق تهران پارس
۷۷۷۸۸۳۰۰

رسالت نارمک
۷۷۷۸۵۳۰۰

امام حسین مدنی
۷۷۵۵۱۳۷۵

نامجو سپاه
۷۷۷۸۵۳۰۰

جنوب خیابان قزوین گمرک
۵۵۶۷۴۰۹۰

شوش خ ری
۵۵۷۸۴۱۲۱

اسلامشهر حومه
۵۵۷۸۸۰۹۴

جنوب شرق ۱۷شهریور خاوران
۳۳۰۰۴۴۸۰

میدان شهدا خراسان
۳۳۵۰۳۹۰۰

پیروزی محلاتی
۳۳۳۰۵۹۵۹

مرکزی عباس آباد یوسف اباد
۸۸۹۹۵۰۷۵

امیرآباد فاطمی
۸۸۳۳۴۳۲۳

ونک گاندی
۸۸۸۷۷۰۵۰

۷تیر مطهری بهشتی
۸۸۹۹۵۰۷۶

تخلیه چاه لوله باز کن تهران بزرگ لوله بازکن